Samtliga nyheter

Kallelse till Årsstämma – 28 juni 2024

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), org nr 556971-1996, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11.00 på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande  Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska…
Read more

Arc Mining publicerar handlingar inför Årsstämmaas

Arc Mining AB (publ) (“Arc Mining”) har på bolagets hemsida publicerat årsredovisning samt förslag till beslut inför årsstämman den 30 juni 2023. Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan. Den tryckta versionen kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-240 67 67 eller mailadress info@arcmining.se. För mer information, vänligen kontakta: Maximilian Kylén VD, Arc Mining AB (publ)…
Read more

Kallelse till Årsstämma – 30 juni 2023

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), org nr 556971-1996, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 11.00 på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande  Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska…
Read more

Arc Mining publicerar handlingar inför Årsstämma

Arc Mining AB (publ) (“Arc Mining”) har på bolagets hemsida publicerat årsredovisning samt förslag till beslut inför årsstämman den 30 juni 2022. Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan. Den tryckta versionen kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-240 67 67 eller mailadress info@arcmining.se. För mer information, vänligen kontakta: Maximilian Kylén VD, Arc Mining AB (publ)…
Read more

Kallelse till Årsstämma – 30 juni 2022

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), org nr 556971-1996, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022 kl. 11.00 på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande  Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska…
Read more

Kallelse till Bolagsstämma – 11 januari 2022

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2022 kl. 10.00.

Beviljat undersökningstillstånd för Ladvattenberget

Bolaget beviljas undersökningstillstånd för området Ladvattenberget nr 1.

Goldore blir Arc Mining

Genom bolagsstämmans beslut den 22 oktober 2021 om förvärv av Arc Mining AB, byter Goldore Sweden AB (publ) namn till Arc Mining AB (publ)

Kallelse till Bolagsstämma – 22 oktober 2021

Aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ),, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 kl. 10.00.

Uppdatering – juni 2021

Goldore Sweden AB (publ) innehar en rad undersökningstillstånd, varav flera av synnerligen stor potential. Vissa av projekten är relativt kapitalkrävande och utvecklas bäst tillsammans med partners, medan andra kan vara mer lönsamma att utveckla i egen regi. Som ett bevis på att Goldores ledning kan identiera projekt av potential och har de nödvändiga kontakterna för…
Read more