Arc Mining publicerar handlingar inför Årsstämma

Arc Mining AB (publ) (“Arc Mining”) har på bolagets hemsida publicerat årsredovisning samt förslag till beslut inför årsstämman den 30 juni 2022.

Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan. Den tryckta versionen kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-240 67 67 eller mailadress info@arcmining.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Maximilian Kylén

VD, Arc Mining AB (publ)

010-240 67 67 mk@arcmining.se