Bolagsledning

Bolagsledning

Styrelse och ledande befattningshavare som jobbar för Arc Mining AB (publ).

Peter Elmlund – Styrelseordförande
Peter har en bakgrund som entreprenör inom E-handel och Media. Som VD och grundare har han tagit e-handelsföretaget BlueMarx till börsen. Idag arbetar han sedan 2002 på Ax:son Johnson Stiftelsen som ansvarig för forskningsprogrammet Urban City Research inom hållbara städer.

Kjell Ahlberg – Ledamot
Kjell arbetar idag som egen företagare sedan 2017 med uppdrag som rådgivare till styrelse och vd i olika organisationer. Kjell har från 2002-2017 haft flera ledande befattningar inom Landsorganisationen i Sverige (LO) med uppgift att inför styrelsen ansvara för och leda den finansiella verksamheten inom LO med särskild vikt på den affärsmässiga verksamheten och placering av LOs tillgångar. Kjell har även en lång bakgrund av styrelsearbete som både ordförande och ledamot, samt är initiativtagare till en standard för hållbara finansiella investeringar, (ESG4Real).

Lars Källholm – Ledamot
Lars har 35 års erfarenhet inom investment banking och kapitalförvaltningsbranschen, bland annat som MD på UBS. Han har varit ansvarig för flera större transaktioner i olika tillgångsslag. Lars har också forskat inom tillämpad ekonomi med fokus på performance och attribution. En del av hans avhandling har presenterats offentligt, exempelvis i ”The Journal of Performance Measurement”.

Tore Hallberg – Ledamot
Tore är utbildad geolog och VD för börsnoterade Archelon Natural Resources AB och varit ledamot i bolaget sedan 2016 då det hette Goldore Sweden AB (publ). Tore står bak en rad affärer i Svensk prospektering och gruvindustri, tex bildande av joint venture med Agnico-Eagle i södra Sverige. finansiering och uppstart av Harnäsgruvan, mm.

Maximilian Kylén – Ledamot & VD
Maximilian har arbetat inom finans- och affärsvärlden sedan 2009 med en bred erfarenhet från kommersiella fastigheter, investeringar, corporate finance, clean-tech till finansiell rådgivning för SME-bolag, därbland mindre gruvbolag.


Ludvig Kollberg – Revisor
Auktoriserad revisor Far.
Moore Stephens KLN AB, Göteborg.