Nordens nya
gruvbolag.

Arc Mining investerar i gruv- och råvarutillgångar i de nordiska länderna med slutprodukter med hög marknadsefterfrågan.

Välkommen till Arc Mining

Arc Mining är ett nybildat svenskt gruv-& råvaruföretag bildat i slutet av 2020. Vi verkar inom gruv- & råvaruinvesteringar primärt på den nordiska marknaden.

Vår vision är att bygga upp en diversiferad portfölj med tillångar i olika tillgångsfaser för på bästa sätt positionera bolaget och möjliggöra organisk tillväxt.

Bolaget har förvärvat en bearbetningskoncession som utgör grunden. Därtill avser vi att förvärva ett antal undersökningstillstånd primärt inom guld och silver men även REE (Rare Earth Minerals).

Våra gruvtillgångar