Nordens nya
gruvbolag.

Arc Mining investerar i gruv- och råvarutillgångar i de nordiska länderna med slutprodukter som har hög marknadsefterfrågan.

Välkommen till Arc Mining

Arc Mining AB (publ) är ett svenskt gruv-& råvaruföretag. Vi verkar inom gruv- & råvaruinvesteringar primärt på den nordiska marknaden.

Vår vision är att bygga upp en diversiferad portfölj med tillångar i olika tillgångsfaser för på bästa sätt positionera bolaget och möjliggöra organisk tillväxt.

Bolaget har förvärvat en bearbetningskoncession som utgör grunden. Därtill avser vi att förvärva ett antal undersökningstillstånd primärt inom guld och silver.

Våra gruvtillgångar