Aktien

Aktien & Aktiekaptial

Bolaget har ett aktiekapital om 1.763.678,25kr fördelat på 35.273.565 aktier. Bolaget har enbart ett aktieslag vilket är registrerat hos Euroclear. 

ISIN-kod: SE0017084973
Lei-kod: 549300QTYPHTWDKUZG83