Month: May 2024

Kallelse till Årsstämma – 28 juni 2024

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), org nr 556971-1996, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11.00 på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande  Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska…
Read more