Month: September 2021

Kallelse till Bolagsstämma – 22 oktober 2021

Aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ),, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 kl. 10.00.

Uppdatering – juni 2021

Goldore Sweden AB (publ) innehar en rad undersökningstillstånd, varav flera av synnerligen stor potential. Vissa av projekten är relativt kapitalkrävande och utvecklas bäst tillsammans med partners, medan andra kan vara mer lönsamma att utveckla i egen regi. Som ett bevis på att Goldores ledning kan identiera projekt av potential och har de nödvändiga kontakterna för…
Read more