Uppdatering – juni 2021

Goldore Sweden AB (publ) innehar en rad undersökningstillstånd, varav flera av synnerligen stor potential.

Vissa av projekten är relativt kapitalkrävande och utvecklas bäst tillsammans med partners, medan andra kan vara mer lönsamma att utveckla i egen regi.

Som ett bevis på att Goldores ledning kan identiera projekt av potential och har de nödvändiga kontakterna för att finna rätt partners kan nämnas att Goldore nyligen ingått avtal med det Brittiska bolaget Horizon Gold Ltd, där framstående internationella geologer ingår, för ett av sina undersökningstillstånd, Vittanträsket 1. I tillfälle av positivt resultat och utan vidare kapitalinsats står Goldore att motta aktier till ett värde av USD 250 000 i Horizon och en royalty (sedvanlig 1% av Net Smelter Returns, NSR) som Horizon har option att köpa för USD 4miljoner.

Goldore har tillstånd över wollastonitprojektet Banmossen där tidigare arbeten identifierat 1 770 000 ton malm med 23% wollastonit. Tidigare arbeten värderas lågt till cirka 4 miljoner kronor.

Vidare har Goldore ansökt över koppar – guld objektet Ukonpalo i Pajala Kommun. Enligt SGU liknar mineraliseringen Aitik. En tidigare aktör har lagt ned cirka en miljon kronor i Ukonpalo.