Month: June 2022

Arc Mining publicerar handlingar inför Årsstämma

Arc Mining AB (publ) (“Arc Mining”) har på bolagets hemsida publicerat årsredovisning samt förslag till beslut inför årsstämman den 30 juni 2022. Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan. Den tryckta versionen kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-240 67 67 eller mailadress info@arcmining.se. För mer information, vänligen kontakta: Maximilian Kylén VD, Arc Mining AB (publ)…
Read more

Kallelse till Årsstämma – 30 juni 2022

Aktieägarna i Arc Mining AB (publ), org nr 556971-1996, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022 kl. 11.00 på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Deltagande  Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska: Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska…
Read more