Goldore blir Arc Mining

Göteborg – 22 oktober 2021

Genom bolagsstämmans beslut den 22 oktober 2021 om förvärv av Arc Mining AB, byter Goldore Sweden AB (publ) namn till Arc Mining AB (publ). Arc Mining AB byter samtidigt namn till Arc Gladhammar K AB.

Bolagstämman beslutade även tillträde av en ny styrelse. Bolagets styrelsen består härmed av Peter Elmlund (Ordförande), Kjell Ahlberg, Lars Källholm, Maximilian Kylén (VD) samt Tore Hallberg.

För mer information, besök www.arcmining.se