Vittanträsket

Vittanträsket nr 1 täcker Sveriges största geokemiska guldanomali.

Bolaget avyttrande undersökningstillståndet den 25 maj 2020 till brittiska bolaget Horizon Gold Ltd.

Vid positivt resultat och utan vidare kapitalinsats står Bolaget att erhålla en tilläggsköpeskilling om USD 250 000 i form av aktier i Horizon Gold Ltd. och en royalty (sedvanlig 1% av Net Smelter Returns, NSR) som Horizon innehar en option att förvärva för USD 4 miljoner.