Ukonpalo

Ukonpalo Nr. 1

Ukonpalo Nr. 1 är ett undersökningstillstånd om ca. 648 ha belägen 12,5km öster om Tärendö i Pajala kommun, Norrbottens län (“Ukonpalo”).

Bild från Ukonpalo

Tillståndet täcker ett prisbelönat mineraljaktsfynd, uppvisande bl.a 2,4% koppar och 0,5ppm guld. Enligt SGU uppvisar mineraliseringen likheter med Aitikgruvan och tolkas vara av typen IOCG (Iron-oxide Copper, Gold).

Det Kanadesiska bolaget Blackstone borrade sju korta diamantborrhål och utförde vissa andra arbeten innan de pga av rättsfall rörande andra områden lämnade Sverige.

Mineraliseringen är av en typ som tilldrar sig intresse från större investerare. Ukanpalo ges ett mycket positivt omdöme i SGU rapport 2020:09.

Utdrag från SGU