Gladhammar

Gladhammar K Nr. 1

Gladhammar K Nr 1 är en bearbetningskoncession om ca. 8ha belägen ca. 10km sydväst om Västervik, Kalmar. (“Gladhammar”). Arc Mining förvärvade tillgången från Svenska Bergsbruk i slutet av 2020.

Historia

Gladhammar är ett gammalt gruvområde i södra Sverige. Järn och koppar brytes i den småskaliga gruvan Gladhammar till slutet av 1800-talet. Området har en övergiven gruva nordväst från koncessionsområdet, kallad Holländergruvan. Tre huvudgrupper av gruvor etablerades här, från NW till SE: Ryssgruve, Holländare respektive Solbergs. Längre sydost finns några mindre testgropar och gruvor utspridda. Alla finns inom en sträcka strax över 1 km. Järnbrytning i området nämns första gången 1525, följt av koppargruvan från 1560 -talet och koboltbrytning från 1777 som stängdes 1892.

Efter resultat av en framgångsrik borrning 2011 lämnades ansökan om bearbetningskoncession in. Detta och följande förberedelser har resulterat i att utnyttjandekoncessionen vann 2015. Det beräknade exploaterbara mineralet resurser var då 156.000 ton malm innehållande 5,5 g/t Au, 14 g/t Ag och 0,27% Cu i A-linsen.

Ekonomi

Sedan 2011 har fler borrningar gjorts och den uppskattade mineraliseringen uppgår idag till ca. 170.000 ton med en snitthalt om 5,5 g/t Au, 12.5 g/t Ag, 0,24% Cu och 0,22 g/t Bi.

Enligt NSR- och utgiftsberäkningar som gjorts ligger gruvekonomin på stabila grunder och har förbättrats markant sedan tidigare Scoping Study som gjordes 2017, primärt på grund av högre guldpriser. Det beräknade NSR (Net Smelter Return) som då låg på 1 843,33 SEK/ton, ligger med dagens ökade råvarupriser med samma beräkningssätt uppskattningsvis på 2 423,08 SEK/ton.

De ökade råvarupriserna medför till att projektet har en mycket bättre ekonomisk bärighet och potential.

Bolagets plan är att utveckla tillgången ytterligare, uppdatera dess ekonomiska kalkyl och påbörja en miljökonsekvensanalys för området.