Banmossen

Banmossen Nr. 22

Banmossen Nr. 22 är ett undersökningstillstånd om ca. 32 ha belägen i Heby, Uppsala (“Banmossen”).

Det ansökta området täcker en förfallen bearbetningskoncession. Ett gediget borrprgram av tidigare operatörer har påvisat denna intressanta wollastonitförekomst som utgör 1 770 000 ton @ 23% wollastonit. Wollastonitförekomsten är enligt SGU av riksintresse för landets mineralförsörjning

Mineralet wollastonit

Wollastonite är ett kalciumsilikat (CaSiO3). Det är vanligtvis vitt-grått nålformigt eller fibrigt. Hårdheten är 5, dvs en kniv repar med en densiteten på 2,9. Mineralet är triklint, (det kristallsystem som har lägsta symmetrin). Det skiljs från andra fibriga mineral som t.ex tremolit och sillimanit genom dess löslighet i saltsyra. Mineralet visar ofta gul-rödgul flourescens. Wollastonit bildas vid metamorfos av orena (kiselhaltiga) kalkstenar vid temperaturer över 450°c. Därför uppträder mineralet i t.ex kontaktzoner kring magmatiska- eller högmetamorfa bergarter.

Wollastonite har på senare år fått ökande betydelse som ett viktigt industrimineral. Det används bland annat vid tillverkning av keramer, som armering av plast och gummi, som fyllnadsmedel och vithetsförhöjare i färg och cement, som bestrykningsmedel i pappersindustrin och som ersättare av asbets i t.ex bromsskivor och isoleringsskivor.

Historik

Den första observationen av wollastonit i området gjordes av ett par mineraljägare under 1987. Blockfyndet prisbelönades i bergslagens mineraljakt samma år. Året därpå besiktigade SGAB (Sveriges Geologiska AB) fyndet.

Geologisk malmberäkning

Efter undersökningar som gjorts beräknades den påvisade mineraliseringen uppgå till 1,77 miljoner ton med genomsnitt 23% wollastonit. Förutom wollastonit finns ca. 35% fältspat, 20% granat, 12% diopsid, 10% kvarts och 3% karbonat. Mineraliseringen är fördelad på fyra kroppar och är undersökt genom diamantborrning ner till 50 meters djup. Totalt har 2330 meter borrats. Undersökning mot djupare nivåer skulle alltså kunna påvisa ytterligare wollastonit.

Fyndigheten är tillräckligt undersökt för eventuell produktion. De arbeten som nu pågår innan fyndigheten kan utvecklas ytterligare omfattar marknadsundersökningar för att utreda möjliga kunder och deras krav samt fyndighetens ekonomiska kalkyl. Vid en planerad brytning på 50 000 ton/år kan driften pågå i mer än 30år.

Utdrag från SGU